Customer Service : LINE ID @beauticool
สมัครสมาชิก | | แจ้งชำระเงิน | |
     เพิ่มในถุงสินค้าแล้ว
x
รายการล่าสุด (แสดงผล 10 รายการ)
ถุงสินค้า

( 0 )
แจ้งชำระเงิน

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Beauticool.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ที่บริหารงานโดย บริษัท บิวตี้คูล เอเชีย จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105557091334 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สำนักงานใหญ่ 50/91 ซอย กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เรา” หรือ “beauticool.com” ) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย สนุก สำหรับทุกผู้ใช้บริการของเรา เราได้สร้างเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โปรดทราบว่าโดยการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราอาจ จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ และเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใด การเข้าถึง อย่างต่อเนื่องของคุณ หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัท บิวตี้คูล เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราดำเนินงานในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามความ ต้องการและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราไม่อยู่ในฐานะที่จะรับประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อกำหนดภายใต้เขตอำนาจในท้องถิ่นของลูกค้า

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

 
หากประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกท่านว่า “ผู้ใช้บริการ หรือ ท่าน”

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับทางเราไว้เป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทาง beauticool.com จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ตรวจสอบความเป็นจริง และความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้ หากตรวจพบว่าไม่ตรงกับความจริง ทาง beauticool.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน และงดเว้นสิทธิพิเศษต่างๆ

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการจะรักษารหัสประจำตัว (ID) หรือรหัสผ่าน (password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และจะเข้าใช้บริการใน beauticool.com ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบ ชำระค่าสินค้าและบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้ หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการใน beauticool.com ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการในเว็บไซต์ โดยใช้ข้อความหยาบคาย เสียดสี ไม่เหมาะสมใด ๆ , ต้องไม่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือเสียหายต่อ beauticool.com หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือกับบุคคลอื่น ๆ , ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของ beauticool.com หรือบุคคลใด

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการต้องใช้นามจริง หรือนามแฝง (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง beauticool.com

 

 

 

 
Beauticool.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือการเปิดเผยเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ
- ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
- ฝ่าฝืนการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้
- ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
- การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้บริการสำหรับการบริการ
- การปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ beauticool.com (และพนักงานของเรา) ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

 

 

 

 
การให้บริการอาจจะสิ้นสุดลงได้โดย
- ผู้ใช้บริการบอกเลิก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเว็บไซต์
- ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฏหรือเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงมีโดยไม่ต้องบิกกล่าวล่วงหน้า
- หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป

 

 

 

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

 

 

 

 
Beauticool.com และทุกส่วนประกอบของทุกหน้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า

 

 

 

 
เว็บไซต์นี้มีข้อมูล , รูปถ่าย , กราฟิก , วีดีโอ , ข้อความ , การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และบริษัท บิวตี้คูล เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาตให้คัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ในส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์beauticool.com และค้นหาบน search engine เท่า นั้น การทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนการกระจายซ้ำการส่งการแสดงผลหรือการทำงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิวตี้คูล เอเชีย จำกัด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

 

 

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

 

 

 
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ beauticool.com ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นเงินบาทไทย

 

 

 

 
หากผู้เยาว์ใดจะต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก beauticool.com ควรจะเป็นหลังจากที่ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้ปกครองได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของผู้เยาว์แล้วการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการของเราย่อมเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว และแสดงว่าคุณยอมรับและมีข้อผูกพันต่อกติกาและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ จะไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิด ชอบของเรา

 

 

 

 
ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน beauticool.com มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการให้บริการ รวบรวมข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น เราจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์

 

 

 

 
Beauticool.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยบริษัท ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา หรือรายละเอียด ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ โดยเหตุจากข้อมูลในเว็บไซต์ Beauticool.com

 

 

 

 
ข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาประเทศเทศไทย ผลที่ได้จากการนำเสนอของข้อความอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในบุคคลทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใด ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำข้อควรระวังและแนวทางบนผลิตภัณฑ์ คุณควรตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น

 

 

 

 
การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ beauticool.com ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพ beauticool.com เป็นเพียงเว็บจำหน่ายเครื่องผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการ ส่งผ่านข้อมูล กรุณาปรึกษากับแพทย์ของคุณเองหรือผู้ประกอบการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สินค้าใด ๆ , ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ beauticool.com ไม่ให้หรือตั้งใจที่จะให้คำ ตอบใด ๆ กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเว็บไซต์ beauticool.com ไม่ได้แทนที่ความคิดเห็นทางการแพทย์มืออาชีพหรือทรัพยากรทางการแพทย์ใด ๆ beauticool.com ไม่ได้แสดงตัวเองเป็นแพทย์ หรือมีนัยนี้ ไม่มียาตามใบสั่งแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์บนเว็บไซต์

 

 

 

 
Beauticool.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบในการยกเลิก ลด หรือเพิ่ม เปลี่ยนแปลงปริมาณผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ที่จะมีให้กับคุณ โดยดุลยพินิจ ของ beauticool.com เอง

 

 

 

 
Beauticool.com เป็นเพียงเว็บไซต์ขายสินค้าและจะไม่รับผิดชอบใด ๆต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึงความเสียหายที่เกิดการสูญเสียกำไรหรือ ขาดทุน ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้ซื้อจาก beaticool.com) กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดในด้านการรับประกันหรือคำเตือนที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายของผลิตภัณฑ์หรือในบรรจุ ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และป้ายชื่อก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อใน beauticool.com

 

 

 

ข้อมูลสี
beauticool.com ได้พยายามที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องใกล้เคียงสีจริงที่สุด สีที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับการแสดงผลหน้าจอของคุณ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามสินค้าจริงเสมอไป

การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และการเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่นๆ

 

 

 

 
beauticool.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การใช้งานถือ ว่าผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

 

 

 

 
ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาและอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความ ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการบังคับใช้ข้อจำกัด ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น คุณจะไม่แทรกแซงหรือทำลายไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือฝ่า ฝืนข้อกำหนดใด ๆ

 

 

 

การให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ (ต่อไปจะเรียกว่า “รีวิว” , “review” )

เราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปใช้ หรือศึกษาและชอบในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นอย่างไร เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการช่วยเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสินค้า ที่ชื่นชอบ โดย

 

 

 

 
มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ชอบ หรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์นั้น

 

 

 

 
ความคิดเห็นทั้งหมดที่ส่งมายัง beauticool.com เราของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงในเว็บไซต์ หรือจะลบบางความคิดเห็นออก หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนก่อนการลงในเว็บไซต์ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่ เหมาะสม มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางเรา โดยการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขนี้

 

 

 

 
การส่งรีวิว หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ลงในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับรองว่า
- เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ
- ผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนความคิดเห็น หรือรีวิว และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยินยอมมอบสิทธิ์ในการใช้ และอนุญาตให้ beauticool.com มีสิทธิ์ในการใช้ เผยแพร่ และสิทธิอื่นๆ กับความคิดเห็น หรือรีวิวดังกล่าวข้างต้น
- ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น
- ไม่มีข้อความที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือกลั่นแกล้งบุคคลใดๆ
- ไม่มีข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันใดๆ หรือข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย
- ไม่มีการลงข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ , ชื่อ , ที่อยู่อีเมล์ , หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลในการติดต่อ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

 

 
 
Beauticool.com สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระบบการรีวิวตามความต้องการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การประมูลและการบิท (Bid)

 

 

 

 
ภายใต้ราคาใดๆ ผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิซื้อและในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นbeauticool.com จะเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจของ beauticool.com จะถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 
สินค้าที่จัดประมูลจะมีเพียง 1ชิ้น และจะเริ่มประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 12.12 น. และสิ้นสุดในวันจันทร์ เวลา 12.12 น. ของทุกๆสัปดาห์
 

 

 
Beauticool.com ไม่มีมีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในระบบประมูลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ beauticool.com และไม่มีค่าชดเชยต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 

 

 
ห้ามใช้โปรแกรม และ/หรือ ไวรัส ใดๆก็ตาม ที่ช่วยเหลือในการแข่งขันประมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประมูลท่านอื่น หรือต่อ beauticool.com โดยมีเจตนาเพื่อส่งเสริมหรือบิดเบือนเงื่อนไขของ ระบบประมูลของ beauticool.com เพื่อให้มีโอกาสชนะการประมูลมากขึ้น
 

 

 
ห้ามทำการข่มขู่ วางแผน กับผู้ร่วมประมูลท่านอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการชนะประมูล ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 

 

Beauticool.com สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง ถอดถอน ระบบการประมูลที่ทางเราเห็นว่าเหมาะตามโอกาสและเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

 

 

 

 
เราไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

 

 

 
หากไม่สามารถให้บริการได้บางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆของผู้ใช้บริการขัดข้อง ชำรุด หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารใด ๆ ขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการความคุม เราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

 

 

 

สุดท้ายนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานทางเว็บไซด์เป็นไปเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์เพื่อตัวท่านเองและเพื่อผู้ร่วมใช้งานท่านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจ ว่าทุกท่านจะได้รับความสุข และสนุกสนานกับการช็อปปิ้งบนเว็บไซด์ beauticool.com ค่ะ

ABOUT  Beauticool.com

Beauticool.com คือ จุดหมายแห่งการสร้างประสบการณ์ ช็อปปิ้งเครื่องสำอางออนไลน์ ที่คูลที่สุดในประเทศไทย เว็บเครืองสำอาง ออนไลน์ ที่รวบรวม เครื่องสําอาง ทั้ง เคาน์เตอร์แบรนด์  น้ำหอม จากฝั่งอเมริกา ยุโรป รวมถึงแบรนด์ชั้นนำสุดฮิตจากฝั่ง เครื่องสำอาง เกาหลี และ เครื่องสำอาง ญี่ปุ่น กว่า1000 แบรนด์ มากกว่า 20000 รายการ สดใหม่จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมให้สาวๆ สนุกกับการช๊อป เครื่องสำอางออนไลน์ น้ำหอม แท้ ในราคาคูลๆ เทียบเท่าซื้อ ร้านเครื่องสำอาง ราคาส่ง อย่างง่ายดายผ่านการ คลิก เว็บเครื่องสำอาง น้ำหอม ออนไลน์ ที่ปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ ซื้อเครื่องสำอาง ได้อย่างสะดวก สบายใจ 

เว็บไซต์ เครื่องสําอาง Beauticool ท่านจะพบกับ เครืองสำอาง แบรนด์หรู อาทิเช่น เครื่องสําอางแบรนด์ LANCOME , เครื่องสําอางแบรนด์ LA MER , เครื่องสําอางแบรนด์ ESTEE LAUDER ,เครื่องสําอางแบรนด์ Laura Mercier ,เครื่องสําอางแบรนด์ MAC , เครื่องสําอางแบรนด์ Laneige ,เครื่องสําอางแบรนด์  SK-II , เมคอัพ collection ,เครื่องสําอางแบรนด์ SHISEIDO ,เครื่องสําอางแบรนด์ Sulwhasoo ,เครื่องสําอางแบรนด์ CLINIQUE , เครื่องสําอาง Illamasqua , เครื่องสําอาง THREE, เครื่องเครื่องสําอางแบรนด์ History Of Whoo , เครื่องสำอาง แบรนด์ Innisfree ,เครื่องสําอางแบรนด์ GUERLAIN ,เครื่องสําอางแบรนด์ JILL STUART , เครื่องสําอางแบรนด์ Benefit ,เครื่องสําอางแบรนด์ Tarte  รวมถึงแบรนด์สุดฮิต อย่าง เครืองสําอาง oriental princess,เมคอัพ URBAN DECAY Naked ,เมคอัพ CutePress, เมคอัพ Sleek ,เมคอัพ KMA ,แปรง เมคอัพ Real Techniques,L'Occitane , น้ำหอมผู้ชาย , น้ำหอม ผู้หญิง และแบรนด์ เครื่องสำอางค์ ชั้นนำอีกมากมาย  เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ แท้ , เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ขนาดทดลอง และ เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ แท้ ขนาดจริง ราคาประหยัด

 จึงทำให้สาวๆ ได้สนุกกับการช็อป เครื่องสำอางค์ และ บิวตี้ไอเทม แบรนด์เนมแท้ ในราคาที่คุ้ม และคูลที่สุด! และสะดวกที่สุดผ่าน เวปขายเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามอีกว่า ซื้อเครื่องสําอาง เว็บไหนดี Beauticool ได้รับรางวัลชนะเลิศ e-Commerce Thailand Award  สาขา Beauty จึงเป็น เว็บขายเครื่องสําอาง เชื่อถือได้ อย่างแน่นอน จำหน่ายแต่สินค้าแท้ 100 % ซื้อเครื่องสำอาง ออนไลน์ เว็บไหนดี ไม่ต้องถามคำถามนี้อีกต่อไป พร้อมด้วยบริการ ช็อป ออนไลน์ เก็บ เงิน ปลายทาง เพื่อความสบายใจสูงสุดของท่าน

ทำไมราคาของ Beauticool จึงประหยัดกว่าเคาน์เตอร์ ?

Beauticool.com โดย บริษัท Beauticool Asia จำกัด เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์และตัวแทนจำหน่าย โดยบิวตี้คูลเป็นช่องทางนึงในการกระจาย เครื่องสําอาง ให้แก่แบรนด์ดังๆต่างๆ มากมาย โดยบิวตี้คูลมีจุดเด่นในการนำเสนอ เครื่องสำอาง แบรนด์เนมแท้ ในราคาดีลสุดพิเศษ ในจำนวนจำกัด และเวลาที่จำกัด จึงทำให้สาวๆ ได้สนุกกับการช็อป เครื่องสำอางค์ และ บิวตี้ไอเทม แบรนด์เนมแท้ ในราคาที่คุ้ม และคูลที่สุด! และสะดวกที่สุดผ่าน เวปขายเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามอีกว่า ซื้อเครื่องสําอาง เว็บไหนดี ,เครื่องสําอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ราคาส่ง หาได้ที่ไหน ทั้งหมดง่ายอยู่แค่ปลายนิ้ว สาวคูลทุกท่านค่ะ Beauticool.com... ให้คุณสวย ราคาคูลๆ

https://www.beauticool.com
เพิ่มเพื่อน threplicarolex